Кристина Павловић Рајић: РАЗБРАЈАЛИЦА

поставио/ла Анђелко Заблаћански 09.06.2017. 06:11   [ ажурирано 09.06.2017. 06:15 ]


РАЗБРАЈАЛИЦА

Један, два – ево га
Три, четири – одабери! 

Једна врана
Незвана
Долетела
С Незнан поља
Стаде, те се испрси
И рече му: „Ту си!“

Из шешира стара
Сада бежи бели зец
Низ басамке танке
Разлетеше се сламке

Пет, шест – лоша вест
Седам, осам
„Знаш ли ко сам?“

Једна врана
Незвана
Долетела
С Незнан поља
Стаде, те се испрси
И рече јој: „Ту си!“

Хоп, хоп из кецеље боб
На астал се просу
И показа косу,
Накези се бабином
Погуреном носу.

Девет, десет – све у тресет
Једанаест, дванаест...
Mors certa, hora incerta1 

Једна врана
Незвана
Долетела
С Незнан поља
Мало само одстоја
Изнад главе гракну:
„Ту си!“

Ђа, ђа зврнда рђа!
Иш, иш у буњиште!

Кристина Павловић Рајић                                                            [1] Mors certa, hora incerta – Смрт је сигурна, час смрти несигуран