logo sajta
Поезија Анђелка Заблаћанског
Песме из збирке
Игра сенки


Анђелко Заблаћански
 
ИГРА СЕНКИ
(2004)
(Збирка песама, страна 80)
 
ИЗДАВАЧИ:
Библиотека ''Диша Атић''
Владимирци
СРПСКА КЊИГА
Рума

РЕЦЕНЗЕНТ:
Томислав Маринковић

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=cobib&rid=113421580
Рецензију за збирку Игра сенки написао је Томислав Маринковић, песник.

Из рецензије:

Збирка песама Игра сенки, Анђелка Заблаћанског, је књига о души. Спољашност, односно свет, у његовој поезији очитује се само као збир противуречности, као игра сенки на зиду које распаљују и буде машту, али и подгревају страх...
...песник Заблаћански до искрености и истинитости осећања стиже само кроз своју поезију, све друго за њега је лажна и искривљена, нестварна слика, хладан и беживотни одраз у огледалу. На тој танкој затегнутој жици, која почесто зазвучи одсуством смисла  и тамним тоновима универзалне пустоши, аутор успева да испева неке од најнежнијих и најтананијих љубавних стихова који сежу до истинске запитаности: да ли постоји ишта на свету дубље и снажније од људског осећања и људског срца?
... Игра сенки препоручује се читалачкој публици не само поетским умећем, већ пре свега искреним и продорним гласом...