Поезија Анђелка Заблаћанског
КРИТИЧАР

Он ће свима рећи
шта у стиху твоме пише
а не зна шта си осећао
док су ти речи 
у очима коло играле

Он ће да каже
да то нема смисла
ни стила
а не зна 
где су ти мисли лутале
док је свело лишће
на чежњу ти падало

Он ће да суди 
и тупим ножем да те коље
песму да преоре
зло сема да посеје
а не зна
како ти је срце
по белом папиру скакутало

Он ће да каже
душу да ти кида и мери
али не веруј му
јер своју тугу
свој бол и сећања
с њим немој да делиш

Анђелко Заблаћански