Поезија Анђелка Заблаћанског
УШЋЕ

Бићу твој поток 
кад ме твоје ушће прими
у своју 
жудњом усталасану реку,
за један дан
и једну ноћ
показаћу ти
где звезде станују,
а љубав ћеш наћи
једино у срцу
које лута
нечијим погледом топлим.

Анђелко Заблаћански