http://www.azpoezija.rs/
Поезија Анђелка Заблаћанског
Песме из збирке 
Раскршћа несанице
 Наручите књигу на
 
Анђелко Заблаћански

РАСКРШЋА НЕСАНИЦЕ
(2011)
(Збирка песама, страна 120)

ИЗДАВАЧ:
НАРОДНА КЊИГА
Београд

Рецензент:
Милета Аћимовић Ивков


http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=517660070&fmt=11&lani=sc


Рецензију за збирку Раскршћа несанице написао је Милета Аћимовић Ивков,
књижевни критичар.

Извод из рецензије

 

Своје стиховане записе Анђелко Заблаћански најчешће обликује са великом дозом субјективности и емотивне наглашености, чак и патетичне интонације.

Увиђајући промене на лицу света у коме вредности хуманитета и вредности срца бивају потиснуте, осетљиви поетски субјект у његовим стиховима проговара о потреби да се оне обнове и оснаже, јер је живот без љубави и маште лишен основног смисла.

Због тога се ова сетна и меланхолична лирика, типизираних слика и дискретне мисаоности, и обраћа осетљивом читаоцу способном за осећање и сањарење.

 

Милета Аћимовић Ивков