logo sajta
Поезија Анђелка Заблаћанског
Песме из збирке
Сан напукле јаве

san napukle jave
Анђелко Заблаћански
 

САН НАПУКЛЕ ЈАВЕ
(2009)
(Збирка песама, страна 83)
 
ИЗДАВАЧ:
СРПСКА КЊИГА
Рума
 
уредник:
Тодор Бјелкић
 
РЕЦЕНЗЕНТ:
Перо Зубац 


Наручите књигу на
Рецензију за збирку песама Сан напукле јаве
написао је Перо Зубац, песник.


               САН УОКВИРЕН ЈАВОМ

(Запис о песмама Анђелка Заблаћанског)

 

„Сан напукле јаве“ је, да не околишемо, књига која читаоца неће оставити равнодушним. Наиме, писао ју је песник који изузетно добро зна шта је оно суштинско, поетско у речима које се слажу у песму. И зна, врло добро, како живот уме да од песника тражи да га потпори песмом, јер без песме, можда, не би имао смисла. Дакле, једна добра, у потпуности, књига песама, како би се рекло у народу.

Песме су уоквирене прозом и то је, опет, вешта дрматуршка интервенција аутора. Прве странице из Дневника, горке и опоре, искрене и болно јасне, а последње, на крају књиге, нежне, сентименталне, омамљиве, реминисцентне реченице о детињству, о губитку и помирењу.

А између страница прозних, елиотовском умереношћу песник претаче у стихове „несанице сна“ и размишљања о смислу вољења и разлозима певања. И песме, углавном жанровски из света љубавне поезије, јасног звука и уткане мелодије у форму песме, плене својом једноставношћу, стишаношћу емоција и неком посебном топлином која зрцали из стихова о сну и страху. Њене руке, њене усне, најчешће помињане, њене очи, њене несанице, најзад, окриље су и песникових несаница из којих се и рађају песме. И исповедне покаткад и затворене у љуштуру коју треба отварати да би досегли до поруке, и у класичној форми у белом стиху, вешто изведене као вез речима, песме које вреди читати.

Препоручујем ову књигу песама да се штампа у едицији „Ружа ветрова“ јер тамо својом уникатношћу и лепотом исказа и припада.

 

Перо ЗУБАЦ

Нови Сад, јула 2009.