Перо Зубац — О ЗБИРЦИ САН НАПУКЛЕ ЈАВЕ — Анђелко Заблаћански — Поезија

Перо Зубац — О ЗБИРЦИ САН НАПУКЛЕ ЈАВЕПеро Зубац – САН УОКВИРЕН ЈАВОМ

(Запис о песмама Анђекла Заблаћанског)


Сан напукла јаве је, да не околишемо, књига која читаоца неће оставити равнодушним. Наиме, писао ју је песник који изузетно добро зна шта је оно суштинско, поетско у речима које се слажу у песму. И зна, врло добро, како живот уме да од песника тражи да га потпори песмом, јер без песме, можда, не би имао смисла. Дакле, једна добра, у потпуности, књига песама, како би се рекло у народу.


Песме су уоквирене прозом и то је, опет, вешта драматуршка интервенција аутора. Прве странице из Дневника, горке и опоре, искрене и болно јасне, а последње, на крају књиге, нежне, сентимемталне, омамљиве, реминисцентне реченице о детињству, о доброти, о пријатељству, о губитку и помирењу.


Перо Зубац, аутор рецензије

А између страница прозних, елиотовском уметношћу песник претаче у стихове несанице сна  и размишља о смислу вољења и разлозима певања. И песме, углавном жанровски из света љубавне поезије, јасног звука и уткане мелодије у фору песме плене својом једноставношћу, стишаношћу емоција и неком посебном топлином која зрцали из стихова о сну и страху. Њене руке, њене усне, најчешће помињане њене очи, њене несанице, најзад, окриље су и песникових несаница из којих се и рађају песме. И исповедне и по каткад и затворене у љуштуру коју треба отварати да би досегли до поруке, и у класичној форми и у белом стиху, вешто изведене као вез речима, песме које вреди читати.


Препоручујем ову књигу песма да се штампа у едицији Руже ветрова, јер тамо својом уникатношћу и лепотом исказа и припада.

 

Перо Зубац

Нови Сад, јула 2009.

Нема коментара:

Постави коментар